Madde 1- Taraflar

  • Hizmet veren taraf (Yayın Editörü),
  • Hizmet almayı kabul eden taraf ise bu sözleşmeyi onaylayan yayineditoru.com adresinden hizmet almayı onaylayan (Müşteri)

Madde 2- Amaç

Bu anlaşma Yayın  Editörü ve Müşteri arasında meydana gelen her türlü yazışma ve iş akdinde tarafların haklarının korunması amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3- Tarafların sorumlulukları

  • Taraflar arasında yapılan iş akdinde belirtilen şekilde davranmakla yükümlüdür.
  • Taraflar her iki tarafın da rızası olmadan ve mahkeme kararı olmaksızın aralarında yapmış oldukları iş akdini kamuya açıklayamazlar ve ilan edemezler.
  • Müşteri, çalışmada hataların olması durumunda ya da belirtilen iş akdine aykırı durumun tespit edilmesi durumunda Yayın Editörü ücretsiz olarak eksikliklerin giderilmesiyle yükümlüdür.

Madde 4- Sorumluluklar ve Gizlilik

Yayın Editörü, kendi web sayfası veya e-posta adresleri üzerinden yüklenilen ve paylaşılan hiçbir bilgi ve dosyayı üçüncü taraflarla paylaşamaz.

Yayın Editörü YÖK’ün belirlemiş olduğu BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ’ne uygun davranmakla yükümlüdür.

Madde 5- Süre ve Fesih

İşbu sözleşmenin süresi aksi belirtilmediği sürece 2 aydır. Her iki tarafın kabul etmesi koşuluyla süre daha sonradan değiştirilebilir.

Taraflar iş akdini açık bir şekilde karşılıklı olarak kabul ettikleri iş bitim süresinden 15 gün önce bildirmek kaydıyla cayma hakkını kullanabilirler. Ancak bu süreçte dosya üzerinde Yayın Editörü tarafından yapılan işlemler oranında ücretlendirme yapılır.

Madde 6- İletişim

Bu sözleşmedeki her türlü iletişim aksi belirtilmedikçe müşterinin e-posta adresi ve www.yayineditoru.com sitesinin e-posta adresi üzerinden Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde yapılır. Tarafların e-posta adresine ulaştığı günden 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır.

Madde 7 – İhtilafın Çözümü- Hakeme başvurma

Tüm anlaşmazlıklar 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun tahkim hükümlerine göre çözüme bağlanacaktır. Anlaşmazlıklarda Türk Maddi Hukuk Hükümleri uygulanacak ve bu hükümlere göre anlaşmazlık çözülecektir.